Otvorena nova sjemenarna i poljapoteka u Otoku, u Novom Zagrebu.