Dragoljub

8 listopada, 2013

Dragoljub

sijemo na otvoreno. Upotrebljava se za zasađivanje gredica, obruba i kamenjara. Sjeme klija oko 14 dana.