Kadulja

8 listopada, 2013

Kadulja

sijemo na zatvorenu gredicu. Crveni cvijetovi najljepši su u grupnom nasadu, za obrube i posude. Sjeme klija oko 20 dana.
8 listopada, 2013

Kadulja

sijemo na zatvorenu gredicu. Crveni cvijetovi najljepši su u grupnom nasadu, za obrube i posude. Sjeme klija oko 20 dana.