Kupus FARAO F1

23 kolovoza, 2013

Kupus FARAO F1

vrlo rani hibrid, izrazito okruglih glava, otporan na pucanje. Duljina vegetacije 63 dana. Težina glavica se kreće od 1,5 do 2 kg. Preporučeni razmak sadnje 40