Pijetlova kresta

8 listopada, 2013

Pijetlova kresta

sijemo na zatvorenu gredicu u rano proljeće. Biljke koje cvjetaju upotrebljavamo za rezano cvijeće i za zasaÄ‘ivanje gredica. Sjeme klija oko 10 dana.