Tikvice diamant

8 listopada, 2013

Tikvice Diamant

je rana sorta. Plodovi su duguljasti, tamno zeleni. Tikvice rastu na grmu bez vriježa. Sjeme klija oko 8 dana. Dobri su susjedi tikvicama grah i luk.